Browsing: rad na sebi

Govor tela je niz neverbalnih signala koje koristimo kako bismo saopštili svoje namere i osećanja. Tu podrazumevamo držanje, izraze lica,…