Author: Đorđe

Đorđe je strastveni pisac koji ne ustručava da izrazi svoje stavove sa nemilosrdnom iskrenošću i objektivnošću. On se ističe u pisanju o treningu, ishrani i zavođenju, pružajući čitaocima praktične savete i duboke uvide. Njegova sposobnost da razotkrije mitove i istraži kontroverzne teme čini ga autentičnim glasnikom za one koji traže inspiraciju i istinu u ovim oblastima.

Aleksandar Milošević “I muškarci plaču” je zbirka kratkih priča o muškarcima koji se suočavaju sa različitim životnim  izazovima i emocijama. Autor kroz svoje likove i situacije prikazuje kako muškarci doživljavaju ljubav, gubitak, strah, krizu, usamljenost, sram, krivicu i druge osećaje koji se često smatraju slabostima ili tabuima u patrijarhalnom društvu. Knjiga je napisana jednostavnim i pitkim stilom, sa puno humora i ironije, ali i sa dubokim razumevanjem i suosećanjem za svoje junake.  Autor ne moralizira ni osuđuje svoje likove, već ih prikazuje kao ljudska bića koja pokušavaju da pronađu svoje mesto i smisao u svetu koji im nameće stroge norme…

Pročitajte opširnije