Pažnja: Korišćenje sajta muskarci.rs ukazuje da ste pročitali, razumete i prihvatate ova pravila i uslove korišćenja (u daljem tekstu “Pravila i uslovi korišćenja”) i da ste saglasni da ih poštujete.

Muskarci.rs zadržava pravo da u bilo kom trenutku promeni pravila i uslove korišćenja, pa je poželjno da povremeno proveravate ovu stranice kako biste bili u toku sa ažuriranjima.

Autorska prava i preuzimanje sadržaja:
Muskarci.rs polaže autorska prava na sve tekstualne sadržaje objavljene na sajtu, te je iste dozvoljeno preuzimati, kopirati i citirati samo uz eksplicitno navođenje i hiperlinkovanje ka originalnom članku. Kako biste izbegli kršenje autorskih prava, za sve nedoumice kontaktirajte nas mejlom na redakcija@muskarci.rs

Ukoliko smatrate da je sadržaj sajta muskarci.rs povredio vaša autorska prava, obratite nam se mejlom kako bismo sadržaj uklonili, dopunili ili linkovali.

Politika komentarisanja:
U komentarima možete iznositi svoje mišljenje, uverenja i stavove, ali komentari neće biti odobreni ukoliko koristite psovke, govor mržnje, uvrede ili iznosite lične podatke. Takođe, neće biti dozvoljeni komentari koji sadrže linkove, spam i slično. Muskarci.rs ne snosi odgovornost za sadržaj koji se na sajtu nalazi u vidu komentara.

Odricanje od odgovornosti:
Sadržaj objavljen na sajtu muskarci.rs je informativnog karaktera i nije zamena za posetu lekaru. Takođe, sadržaj ne predstavlja finansijske savete, pa autori ne snose odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu njegovim konzumiranjem. Ukoliko se ne slažete sa ovim dokumentom, dužni ste da napustite sajt.

Kontakt:
Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća, sugestija, ili pitanja, možete nas kontaktirati mejlom na redakcija@muskarci.rs